Storitve

Od leta 2000 uspešno delujemo na trgu z nepremičninami.

Hitro, učinkovito in prilagojeno potrebam vsaki posamezni stranki opravljamo sledeče storitve:

  • Strokovno svetovanje podprto z večletnimi izkušnjami pri nakupu, prodaji, oddaji in najemu nepremičnin
  • Posredovanje pri prometu z nepremičninami
  • Priprava raznovrstnih listin(kupoprodajna pogodba, najemna pogodba, pogodba o ari, primopredajni zapisnik,…)
  • Objava oglasov na vseh pomembnejših oglaševalskih mestih
  • Organizacija izvedbe vseh potrebnih aktivnosti za vpis oziroma prenos lastništva na nepremičninah v zemljiški knjigi
  • Organizacija cenitev sodno zapriseženih cenilcev
  • Organizacija selitev, lahko tudi v tujino
  • Organizacija izdelave energetskih izkaznic
  • Sodelovanje s pristojnimi institucijami in zunanjimi sodelavci oziroma podjetji pri posameznih aktivnostih (notarji, sodišča, arhitekti, gradbena podjetja, upravljalci nepremičnin, banke, itd.